اسامی پذیرفته شدگان تیزهوشان-فرهنگی/هنری۴۰۰-۹۹

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

 

سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

 

سال تحصیلی  ۹۷-۹۸

 

سال تحصیلی  ۹۸-۹۹

دکمه بازگشت به بالا