مدرسه خانگی

مدرسه خانگی

مدرسه ملاصدرا، نقش خود را پشتیبانی از دانش آموزان در رسیدن به نقشه راه خودیادگیری متناسب با استعدادهایشان در سطحی بالاتر از استانداردهای پایه تحصیلی آن‌ها می‌داند که با شناخت معلم از موقعیت ذهنی دانش‌آموز و نحوه یادگیری او شروع می‌شود، با برقرار شدن رابطه دوستانه بین معلم و دانش‌آموز ادامه پیدا می‌کند و سپس به طراحی و توسعه بسته‌های یادگیری عمومی و اختصاصی دختران  و پسران منجر می‌گردد.

مدرسه خانگی ملاصدرا ، مدرسه‌ای مجازی است که در قالب یک شبکه علمی، دختران،پسران، معلمان و خانواده‌های ملاصدرا را به یکدیگر متصل می‌کند تا برنامه رشد دانش آموزان ملاصدرا مبتنی بر اصول و ویژگی‌های زیر طراحی و پیگیری شود:

اصل اول

 • مدرسه خانگی مکمل مدرسه حضوری است و برنامه‌های آن از برنامه‌های مدرسه حضوری پیروی می‌کند.

 اصل دوم

 • در مدرسه ملاصدرا ، یادگیری بانشاط را تجربه می‌کنیم و با شادی از فعالیت‌ها و تجربه آن‌ها یاد می‌کنیم. احساس معلم و خانواده باید به گونه‌ای باشد که هر روز منتظر می‌مانیم تا فرصت یادگیری جدیدی که به شکل شگفتانه و هدیه برایمان ارسال می‌شود را دریافت کنیم و با انجام آن‌ها، خود را رشد دهیم..

 اصل سوم

 • در مدرسه حضوری ملاصدرا ، دروس به صورت مستقیم آموزش داده نمی‌شوند و برنامه درسی به گونه‌ای است که هر بسته یادگیری (مطالعه، فعالیت، بازی، تحلیل، …)، زمینه اقدام و تفکر دانش‌آموز را فراهم کند و مسیر حرکت هموار وی از نقطه تعادل فعلی به نقطه تعادل جدید را مبتنی بر کشش درونی‌اش، تسهیل نماید. در این مدرسه، برنامه یادگیری از برنامه تثبیت یادگیری متفاوت است: یادگیری در قالب بسته‌های مرتبط با بازی، تحلیل و پروژه، برنامه‌ریزی و با تجربه کردن آن‌ها آغاز می‌شود و با مشاهده روند و نتایج عملکرد دیگر همسالان نسبت به همان بسته، ادامه پیدا می‌کند. تثبیت یادگیری در قالب تمرین و تکرار بسته‌ها به صورت داوطلبانه و همچنین انجام تکالیف استاندارد آموزش و پرورش انجام می‌شود.

 اصل چهارم

 • در مدرسه ملاصدرا ، تکنیک‌ها و قواعد دروس فارسی، ریاضی، علوم و حتی قرآن در قالب بازی‌ فکری، تجربه و تثبیت می‌شوند. دختران و پسران ملاصدرا در فعالیت‌های متنوع، مانند پروژه‌ها و قصه‌ها با مسئله‌هایی روبرو می‌شوند و برای حل آن‌ها نیاز به یادگیری را احساس می‌کنند و لذت کشف دروس را تجربه می‌کنند. بنابراین، بسته‌های یادگیری چه در مدرسه حضوری و چه در مدرسه خانگی در قالب بازی، قصه، پروژه و … ارایه می‌شوند. از این رو، دقت نماییم که بسته‌های یادگیری، توضیحات معلم روی کتاب‌های درسی نخواهند بود. زیرا کتاب درسی تنها یک منبع تثبیت یادگیری است و بنابراین پس از تجربه بازی‌های مرتبط، از هر انتظار می‌رود تمرین‌های کتاب‌های درسی را نیز به عنوان یکی از فعالیت‌ها برای تثبیت یادگیری به انجام برساند و در صورتی که دانش آموزی تمایلی به انجام آن‌ها نداشته باشد، ابتدا میزان انگیزه و تعهد او به پیگیری مسیر، بررسی می شود و در صورت نیاز، فعالیت‌های مکمل و جایگزین برای تثبیت یادگیری ، طراحی و پیگیری می‌شود.

 اصل پنجم

 • در مدرسه ، نتیجه درست و غلط مطلق در بسته‌های یادگیری معنا ندارد. دانش آموزان ملاصدرا متفاوتند و متفاوت از یکدیگر تجربه کرده، تحلیل و استنباط می‌کنند و یاد می‌گیرند و هردختر و پسری ، نگاهی جدید به زندگی است که ما نیز از او یاد می‌گیریم. ما در حالی که تلاش دانش آموزان را می‌ستاییم، مدت زمان میانگینی را در نظر می‌گیریم که دانش آموزان با همه تفاوت‌ها، بتوانند در مدت تعیین شده، تلاش کنند و تجربه خود را بسازند و به هدف خود دست یابند.

اصل ششم

 • در مدرسه ، رسیدن به توانمندی خودیادگیری در دانش آموزان و پیدا کردن و دنبال نمودن مسیر ویژه یادگیری خود، یکی از اهداف اصلی میانی تعریف شده است که توشه‌نامه و خوداظهاری از ابزارهای آن است. گاهی برخی دانش آموزان از برخی فعالیت‌ها باز می‌مانند اما در نهایت، تلاش مشترک معلمان و خانواده‌ها بر آن است که آنها را برای قرارگیری در این مسیر کمک نمایند. این مسیر با اجبار ساخته نمی‌شود بلکه با کمک به بچه ها برای دیدن هدف و نزدیک شدن گام‌به‌گام به آن، شکل می‌گیرد. از این رو، اگر حتی دانش آموزی چند روز برنامه را رها کند، صبور خواهیم بود تا علاقه و میل درونی برای پای‌بندی به برنامه از درون وی شکل ‌گیرد؛ گاهی دلتنگی برای برنامه، معلمان و یا دوستان، گاهی مشاهده رشد دیگران و گاهی حتی خستگی از بی‌مسئولیتی، پیشران‌هایی برای بازگشت مجدد به برنامه هستند؛ لذا ضروریست با اجبار و اصرار بیش از اندازه، میل به مخالفت و عدم همراهی را در آن‌ها بیدار نکنیم. از این رو، در حالی که هر روز دانش آموزان را مشاهده می‌کنیم، آن‌ها را پیگیری نمی‌کنیم تا در آزادی خود، اجازه تجربه، شناخت و طی مسیر رشد خود را داشته باشند.

 اصل هفتم

 • در مدرسه به استقلال دانش آموزان در پذیرش بسته‌های یادگیری و دنبال نمودن آن‌ها اهمیت می‌دهیم و از این رو مدرسه حضوری و مدرسه خانگی، هر دو باید بتوانند با همراهی معلمان و خانواده‌ها، در این راستا قرار گیرند. بسته‌های یادگیری در ماهیت طراحی، به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دختران بتوانند بدون نیاز به همراهی جدی فکری و اجرایی معلم یا خانواده، آن را به انجام برسانند بنابراین بهتر آنست که به دانش آموزان اعتماد کنید و استقلال آن‌ها را در مراحل انجام کار رعایت کنید.

 اصل هشتم

 • در مدرسه ملاصدرا، یادگیری هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود و همیشه و هر لحظه در جریان خودیاگیری هستیم اما برنامه مشخصی را نیز برای یادگیری منظم داریم تا دختران وپسران را به تنظیم برنامه خودیادگیری آگاهانه برساند. از این رو زمان‌بندی مشخصی را در مدرسه خانگی نیز برای انجام فعالیت‌ها در نظر می‌گیریم. در این برنامه ثابت، برنامه‌های آنلاین، فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های آنلاین و آفلاین، استراحت، تغذیه، ورزش و … را وارد می‌نماییم و در تهیه آن از دختران و پسران عزیزمان کمک می‌گیریم به گونه‌ای که باعث شود وی به اجرای برنامه (البته با انعطاف لازم از نظر تسهیل‌گر) متعهد باشد. معمولا در درون برنامه، در زمان انجام فعالیت، کار دیگری در برنامه بچه هایمان قرار نمی‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر تمایلی به انجام فعالیت ندارد، در مدت زمان تعیین شده، می‌تواند تنها به همان برنامه و دلایل عدم علاقه خود به آن و جایگزین‌های با اهداف مشابه، فکر کند. دقت کنیم که برنامه مدرسه، برنامه بچه هایمان است و آن‌ها مسئول اصلی برنامه خود هستند. با سوالاتی نظیر «برنامه فردایت چیست؟ آن را مرور کرده‌ای؟ آیا برای اجرای برنامه‌ات به همراهی ما نیازی داری؟»، مسئولیت برنامه را به بچه هایمان واگذار می‌نماییم در حالی که نقش حمایتی خود را داریم.

 در صورت نیاز دختران و پسران به پشتیبانی خانواده، در تمام مراحل انجام کار در کنار آن‌ها باشید؛ و:

 • در فعالیت‌هایی که عموما شاملقصه همراه با نقاشی و قصه همراه با کاردستی، هستند که نشاط تسهیل‌گر را نیز می‌طلبند، قبل از شروع فعالیت، دختر پسرمان مواد لازم را فراهم کند و مطمئن شوید که روال کار را کاملا متوجه شده است و سپس او را آزاد بگذارید که کار را به تنهایی انجام دهد و سپس وسایلش را جمع کند. تنها در صورت نیاز، با طرح سوالاتی برای کشف قلق‌ها و تاکتیک‌های انجام کارها نشان دهید که مشتاق مشاهده تلاش آن‌ها هستید و حتی‌المقدور کم‌ترین مداخله را در انجام کار داشته باشید.
 • توجه داشته باشید که چنانچه دانش آموز، خودش مواد لازم را نیاورد و پس از کار، آن‌ها را جمع نکند،پذیرش مسئولیت کل کار را فرا نخواهد گرفت. در صورتی که کار توسط خود دانش آموز انجام نشود، نه تنها مهارت کافی پیدا نمی‌کند؛ بلکه اعتماد به نفس موردانتظار در وی شکل نمی‌گیرد.
 • برخی از فعالیت‌ها در قالببازی تعریف می‌شوند که در آن‌ها نقش شما علاوه بر تسهیل‌گر، نقش هم‌بازی است. اگر این فعالیت‌ها در قالب بازی دنبال نشوند، جذابیت لازم را نخواهند داشت و از انجام چندباره فعالیت، کسل می‌شود. در این گونه موارد به عنوان یک هم‌بازی با آنها بازی می‌کنید، نوبت را رعایت می‌کنید، می‌بازید و پیروز می‌شوید و بدین‌ترتیب استقلال عاطفی در پذیرش ناکامی و کامیابی همزمان در زندگی واقعی را برای او تسهیل می‌کنید. بازی برد و باخت دارد اما ناراحتی ندارد؛ به شرط این که بازی را ادامه بدهیم تا فرزندانمان به برد دست یابد. در پایان نوبت هر بازی به همه بازیکنان تبریک بگویید که هم وقت گذاشته‌اند که با هم بازی کنند و هم تلاش خود را برای رشد داشته‌اند. اگر نکته‌ای به ذهن‌تان می‌رسد که در دور قبل رعایت نکرده‌اید و دلیل عدم موفقیت هر یک از بازیکنان بوده است را یادآوری کنید و سپس بازی را ادامه ‌دهید.
 • در برخی فعالیت‌ها مانند نوشتن تمرین‌های کتاب، شما به عنوان تسهیل‌گر می‌توانید متناسب با روحیه فرزندمان، به فرایند آموزشی،معنای بازی بدهید مثل معلم‌بازی، نویسنده‌بازی، … و او را در مراحل مختلف بازی، به استقلال دعوت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا