چرا پدرها برای فرزندشان مهم هستند؟!

چرا پدرها برای فرزندشان مهم هستند؟!

 

پدر مهربان،لطفاً با لبخند وارد شو !

وقتی وارد خانه می شوید لبخند بزنید و خانواده را ببوسید بچه ها از شما الگو برداری می کنند و یاد می گیرند حتی وقتی خسته هستید به خانواده تان باید عشق و محبت بدهید و برایشان ارزش و احترام قائل باشید.

پدر عزیز لطفاً به بهداشت فردی اهمیت بده

بچه ها از شما یاد می گیرند که چگونه بهداشت شان را رعایت کنند و چقدر برایشان تمیز بودن اهمیت داشته باشد ، پس حتی داخل خانه هم لباس تمیز و خوب بپوشید و  بهداشت را رعایت کنید.

پدر مهربان لطفاً با لحن بد با همسرت حرف نزن

لطفاً جلوی فرزندانتان با همسرتان دعوا نکنید و با لحن بد حرف نزنید چون بچه ها از نوع برخورد شما با مادرشان یاد می‌گیرند که خودش چقدر به مادرش احترام بگذارد .

پدر عزیز در سختی ها با اقتدار بگو ما حتماً از پسش برمیایم

وقتی در سختی ها شما محکم باشید و به بچه تان نشان دهید که از پس هر مشکلی بر می آیید اعتماد به نفس شان بالا رفته و آنها از شما یاد    می گیرند در سختی ها محکم و قوی باشند.

♥ پدر محترم حساب کتاب مالی با همسرت را جلو فرزندت انجام نده

جلوی فرزندتان با همسرتان حساب کتاب مالی نکنید چون بچه ها باید بدانند بعد از ازدواج آدم ها در همه جای زندگی با هم شریک می‌شوند و پول منو پول تو ندارد و همچنین یاد می‌گیرند چه رفتاری با همسرشان داشته باشند.

پدر مهربان در کارهای خونه مشارکت کن

لطفا” در کارهای خانه به همسرتان کمک کنید و مشارکت داشته باشید با این کار بچه ها یاد میگیرند تبعیض جنسیتی وجود ندارد و همه باید به یکدیگر در کارها کمک کنند.

شما در خانواده از کدام پدرها دارید ؟؟؟

دکمه بازگشت به بالا