کاش مادران ۴ نکته را می‌دانستند

کاش مادران چهار نکته را می‌دانستند

۱ ♦

میدانستند وقتی بچه شان کار اشتباهی انجام می‌دهد و شما جلوی بقیه دعوایش میکنید و کتکش میزنید در واقع فرزندتان را از خودتان دور می کنید و باعث می شود شما برای او غریبه‌ای شوید پس هیچ وقت جلوی دیگران با بچه انسان بد رفتار نکنید.

۲ ♦

می دانستید وقتی با همسرتان هماهنگ نیستید و مثلاً اگر جایی همسرتان اجازه انجام کاری را نداده شما به بچه تان می گوید بابا را ول کن هر کاری دوست داری انجام بده این گونه به فرزندتان می فهمم آنید می تواند از طریق شما بدون هیچ حد و مرزی به اهدافش برسد و در نتیجه ممکن است گستاخ شود

۳ ♦

میدانستید وقتی جلوی فرزندتان از همسرتان تعریف و تمجید می کنید مثلاً می گویید که پدر خیلی تلاش می کند برای راحتی و خوشحالی ما در واقع به او احساس امنیت و شادی می دهید و بچه تان قدرشناس می‌شود و هیچ وقت ناراحتی تان را جلوی فرزندتان به همسر نگویید.

۴ ♦

میدانستید که نوازش و محبت شما از هر روش تربیتی میتواند قوی‌تر باشد ، کودک هیچ وقت احساس امنیت و آرامشی که کنار شما تجربه کرده است را فراموش نمی‌کند پس تا می توانید در آغوش بگیریدش و با او بامحبت رفتار کنید.

دکمه بازگشت به بالا