چطور یک خانواده محترم باشیم ؟

چطور یک خانواده محترم باشیم ؟

۱ ♦ به فرزندمان یاد بدهیم :

وقتی در مهمانی مادر و پدر وارد می شوند حتماً بلند شوند و سلام کنند چون ما یک خانواده ایم و باید به یکدیگر احترام بگذاریم.

۲ ♦ به فرزندمان یاد بدهیم :

وقتی کسی صدایت میزند نباید از جای دور بگویید هان یا بله × بلکه باید خود را به ایشان برسانید و ببینید با شما چه کار دارد چون حتما لازم است که حضور داشته باشیم.

۳ ♦ به فرزندمان یاد بدهیم :

وقتی مهمان به خانه مان می آید باید به ایشان احترام بگذاریم از جایمان بلند شویم و به استقبالشان برویم.

۴ ♦ به فرزندمان یاد بدهیم :

وقتی صحبت می‌کنیم اگر داد بزنی و با لحن بدی جواب بدهید حرف زدن را ادامه ندهیم پس بهتر است که همیشه با آرامش و مهربانی با هم حرف بزنیم.

۵ ♦ به فرزندمان یاد بدهیم :

وقتی می خواهیم با هم حرف بزنیم نباید حواسمان به گوشی باشد بلکه باید در چشم های همدیگر نگاه کنیم و با دقت به حرفهای هم گوش بدهیم.

 

دکمه بازگشت به بالا