تدریس-مجموعه فیلم های آموزشی “مهارت‌های ده‌گانه زندگی”

مجموعه فیلم های آموزشی “مهارت‌های ده‌گانه زندگی

تدریس

فصل اول: خودآگاهی پخش فیلم
فصل دوم: همدلی پخش فیلم
فصل سوم: ارتباط مؤثر پخش فیلم
فصل چهارم: روابط بین فردی پخش فیلم
فصل پنجم: مقابله با استرس پخش فیلم
فصل ششم: حل مسئله پخش فیلم
فصل هفتم: تفکر خلاق پخش فیلم
فصل هشتم: تفکر انتقادی پخش فیلم
فصل نهم: مقابله با هیجانات پخش فیلم
فصل دهم: تصمیم‌گیری پخش فیلم
دکمه بازگشت به بالا