شیوه ثبت نام و ثبت سفارش خرید کتاب درسی

باسمه تعالی

یا اباصالح المهدی ادرکنی

تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

موضوع: تقویم زمانی و شیوه ثبت سفارش کتاب های درسی

سلام علیکم

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد)ص(و با احترام، با توجه به نزدیک شدن زمان ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان، توجه مدیران محترم تمامی مقاطع تحصیلی را به تقویم زمانی و شیوه ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان جلب می نماییم. مقتضی است، مدیران محترم، ضمن آمادگی برای انجام این امر مهم، اطلاع

رسانی به دانش آموزان و خانواده آنان را به موقع و بنحو مطلوب به انجام خواهند رسانید.

* هیچ کتابی خارج از چارچوب اعلام شده، ثبت نام و یا تحویل نخواهد شد

 *ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰تمامی دوره های تحصیلی از طریق www.irtextbook.comیا www.irtextbook.ir و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود.

* از آنجا که اولویت توزیع بر اساس اولویت ثبت سفارش توسط سامانه و بطور خودکار انجام می شود، نسبت به ثبت سفارش در اولین روزهای ثبت نامی اقدام لازم صورت پذیرد.

شیوه ثبت نام و ثبت سفارش خرید کتاب درسی:

۱-  از آنجا که ثبت سفارش کتاب درسی دانش آموزان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه سناد می باشد، ضرورت دارد مدارس نسبت به بروزرسانی و ثبت آخرین وضعیت اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانش آموزان در سامانه سناد در اسرع وقت اقدام نمایند.

۲-  مدارس از ارجاع دانش آموزان و اولیا به کافی نت خودداری نمایند.

۳-  دانش آموزان و اولیاء آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام نمایند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش آموزان، نام کاربری آنها و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش آموزان، “رمز عبور” آن ها به سامانه می باشد.

۴-  کتاب های درسی دانش آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوره اول، متوسطه دوره دوم و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.

۵-  در صورت تغییر مدرسه محل تحصیل دانش آموز تا قبل از صدور حواله از منطقه به مدرسه، امکان اصلاح سفارش از طریق سامانه، به شرح ذیل وجود دارد:

* در صورت جا به جایی دانش آموز در سطح مدارس همان استان و ثبت اطلاعات در مدرسه های مبداء ومقصد، اطلاعات محل تحویل کتاب دانش آموز به طور خودکار در سامانه اصلاح و کتاب های درسی دانش آموز در مدرسه جدید تحویل می شود.

* در صورت جا به جایی دانش آموز به مدارس استان های دیگر و ثبت اطلاعات در مدرسه های مبداء ومقصد، دانش آموز ملزم به اصلاح سفارش خود می باشد، کتاب های درسی دانش آموز، در صورت اصلاح سفارش، در مدرسه جدید تحویل می شود.

* در صورت جا به جایی دانش آموز بعد از صدور حواله از منطقه به مدرسه، کتاب های درسی دانش آموز، از طریق مدرسه محل تحصیل قبلی (محل ثبت سفارش اولیه) قابل تحویل است.

۶- در صورت تغییر پایه تحصیلی دانش آموز تا قبل از صدور حواله از منطقه به مدرسه، امکان اصلاح سفارش از طریق سامانه، وجود دارد.

۷- ثبت درخواست سفارش کتاب برای همکاران و معلمان متعاقباً اعلام خواهد شد و ثبت نام توسط خود همکار فرهنگی و برای هر همکار فقط یک سفارش انجام خواهد شد و توزیع آن از طریق اداره پست انجام می گیرد.

 

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی
عنوان فعالیت دوره تحصیلی شروع پایان
ثبت سفارش گروهی و انفرادی پایه های تحصیلی دوم تا ششم، هشتم و نهم ، یازدهم و دوازدهم ۱۴۰۰/۱/۲۲ ۱۴۰۰/۳/۲۲
پایه اول ابتدایی ۱۴۰۰/۴/۶ ۱۴۰۰/۶/۹
پایه های تحصیلی هفتم ، دهم ۱۴۰۰/۴/۶ ۱۴۰۰/۶/۱۵
اصلاح سفارش تمامی دوره های تحصیلی ۱۴۰۰/۴/۱۲ ۱۴۰۰/۶/۳۱
توزیع منطقه به مدرسه دوره ابتدایی ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۱۳
دوره اول متوسط ۱۴۰۰/۵/۳۰ ۱۴۰۰/۶/۱۵
دوره دوم متوسطه نظری ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۱۸
دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کارو دانش ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۴۰۰/۶/۲۵
تمامی دوره های تحصیلی استثنایی ۱۴۰۰/۵/۳۰ ۱۴۰۰/۶/۷
توزیع مدرسه به دانش آموز دوره ابتدایی ۱۴۰۰/۶/۱۰ ۱۴۰۰/۷/۱
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه نظری
دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کارودانش
تمامی دوره های تحصیلی استثنایی

 

 

 

 

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا