دیدن ۴ صحنه بچه تان را نابود می کند !!

دیدن ۴ صحنه بچه تان را نابود می کند !!

 

• دعواهای پدر و مادر

خواهش می کنم نگذارید بچه تان اگر زیر ۱۰ سال است دعواهای تان با همسرتان را ببیند مخصوصاً اگر زد و خورد بین شما اتفاق می‌افتد چون این موضوع باعث می‌شود از شما متنفر شوند و کاملاً حس امنیت شان را از دست بدهند.

• دفن شدن یک انسان

بچه‌ها نباید اصلاً دفن شدن انسان ها را ببینند چون ترس درونشان را احاطه کرده و در ناخودآگاه شان همیشه استرس از دست دادن پدر و مادرشان را پیدا می کنند پس به هیچ عنوان بچه ها را در این مراسم ها نبرید.

• دیدن صحنه های خودکشی

بچه ها نباید صحنه های خودکشی مثل تیغ زدن ، طناب دارو… را ببینند. حتی در فیلم ها چون صحنه ها همیشه در ذهن شان حک می شود.

• ذبح حیوان ها

به هیچ عنوان نگذارید بچه زیر ۱۰ سال تان ذبح شدن یک حیوان را ببیند زیرا باعث می‌شود تا مدتها بترسد و کابوس ببیند.

 

دکمه بازگشت به بالا