جشن عبادت ۱۳۹۹-۱۳۹۸

لباس زیبای تکلیف الهی بر قامتت ای نوشکوفته ی عبادت، مبارک

ای شبنم پاک سحری، ای گل سرخ و یاسمین باغ حجابت پرسبزه و گل باد

دکمه بازگشت به بالا