جشن الفبا ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فرزندانم، وقت خداحافظی ما از شما رسیده، ولی برای شما تازه شروع کار است

برای شما سلام است، آغاز یک راه است… راهی که آن را چراغ علم و دانش روشن کرده… راهی که پایان ندارد.

به ما قول بدهید که خسته نشوید، شما تنها نیستید زیرا همیشه معلمی هست که دست شما را بگیرد.

ما به امید فردا زنده می مانیم تا ببینیم آنچه را که شما آموخته اید آِیا به کار می بندید؟!

هیچ چیز و هیچ کس جای اولین را نمیگیرد…

اولین نگاه…

اولین سلام…

دوستتان داریم و گوشه ای از قلبمان متعلق به شما عزیزان است 🙂

دکمه بازگشت به بالا